Disclaimer

Beperkingen eigen aan het internet

De gebruiker erkent op de hoogte te zijn van de intrinsieke eigenschappen van het Internet. Met name over het feit dat het doorsturen en uploaden van gegevens op het internet slechts  een relatieve betrouwbaarheid biedt. Die gegevens circuleren op heterogene netwerken, met diverse eigenschappen en karakteristieken, die op bepaalde momenten van de dag overbelast kunnen raken, waardoor de toegang tot bepaalde gegevens mogelijk vertraging oploopt. Daarom kan Merisant Europe SPRL niet aansprakelijk worden gesteld voor moeilijkheden met betrekking tot het consulteren van gegevens of eventuele vertragingen op het netwerk. 

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de informaticatoestellen die hem toegang verlenen tot de website. Op het Internet kunnen virussen circuleren en het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn software en hardware tegen die virussen te beschermen. Tegelijkertijd ontslaat de gebruiker Merisant Europe SPRL van alle verantwoordelijkheid, meer bepaald in het geval van een besmetting van zijn systeem, verlies van gegevens of elke vorm van schade die kan voortvloeien uit de verbinding met de website.     

Aard van de aangeboden diensten

Merisant Europe SPRL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing aanpassingen door te voeren aan de website, de inhoud en de aangeboden diensten, ongeacht of die aanpassingen tijdelijk of definitief zijn, ook als dat betekent dat de diensten of de website definitief zouden verdwijnen. 

Intellectueel eigendomsrecht

De inhoud op de website is en blijft altijd het exclusieve bezit van Merisant Europe SPRL. De gebruiker verbindt zich er toe strikt en nauwgezet het intellectuele eigendomsrecht te respecteren en zich te houden aan het verbod op gebruik, reproductie, aanpassing, vervorming of het overnemen van een deel of het geheel van de inhoud, merknamen of logo’s op de website, zij het als opname of als overdracht van digitale gegevens op een elektronische drager.

Voedingsadvies

Een heel aantal voedingswaren, waaronder groenten en fruit, hebben positieve eigenschappen die we voor u geselecteerd hebben. Die positieve eigenschappen zijn gebaseerd op verworven kennis die bekend is bij het brede publiek.

Facebook

Volg Pure Via op Facebook, en blijf steeds als eerste op de hoogte van onze nieuwtjes, wedstrijden, en nog veel meer!

Pure Via op Facebook